خانهعکسبیوگرافیتماس با گروه
گروه موسیقی یوشیج
22097525
عکس


اردیبهشت 1394    سمنان/سنگسر
کنسرت ره روژ موسیقی در ایل سنگسر

خواننده: فائز عبدالحسینی
له له : یداله مصمم
له له: میثم مولایان
دف: مهرناز دبیرزاده
تمبک: شایان یزدی زاده
عود: رخساره رستمی
سنتور: امین رحمانی
کمانچه: شاهرخ غزنینی
کمانچه: کیمیا نیکپور
تار: یمین غفاری
فیلیپین    بهمن 1392
کنسرت صدباغ تاک

یمین غفاری: تار
مهران امیراصلانی: تمبک
شاهرخ غزنینی: کمانچه
پرهام صارمی: دف
علی سوری: سنتور
غلامرضا کزازی: خوانندهسوئد    شهریور1392 


بهرام باجلان: خواننده
نغمه غلامی: خواننده
دنا باجلان: خواننده
رابعه زند: قانون
احسان ذبیحی فر: کمانچه
مهران امیراصلانی: تمبک
یمین غفاری: تار

کنسرت کیژه به کیژه مهر 1391

علی امیدی: ژابیز
مهرناز دبیرزاده: تمبک
حسنا پارسا: کمانچه
شاهرخ غزنینی: قیچک
ولی اله شهاب: خواننده
علیرضا نظافت: دف
یمین غفاری: تار
اجرای کنسرت با سه گویش سمنانی، سنگسری، افتری


خواننده سنگسری: حسین پوراسکندریان
خواننده سمنانی: ولی اله شهاب
خواننده افتری: جعفر زیاری

علی امیدی: ژابیز
حسنا پارسا: کمانچه
مهرناز دبیرزاده: تمبک
علیرضا نظافت: دف
یداله مصمم: له له
یمین غفاری: تاربهمن 1382  باکو

یمین غفاری: تار
مجتبی زمانی: سنتور
علی امرایی: تمبک
شاهرخ غزنینی: کمانچه
عباس شعیبی: خواننده